Dersom du har fått avslag på søknaden din, kan det søkes på nytt - totalt inntil tre ganger til samme prosjekt eller innspilling.

Det forutsettes at prosjektet eller innspillingen ikke er påbegynt, og at det foreligger nye opplysninger som kan styrke søknaden.

Etter tre avslag kan det ikke søkes flere ganger til samme prosjekt eller innspilling.

Til søknadsportalen