Eksempler kan være prøvespill, timer eller undervisning hos timelærere og institusjoner, deltakelse på kurs, seminar og workshops. 

Det gis ikke støtte til reiser der formålet er skapende virksomhet - heller ikke til rene «inspirasjonsreiser».
Dersom formålet med reisen er å holde konserter eller forestillinger, søk heller prosjektstøtte.

Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk.
Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.
Fondet regner ikke billedkunstnere, forfattere, komponister, dramaturger, kostymemakere, scenografer, lyd- og lysteknikere mm. som utøvende kunstnere.

Innvilget reisestøtte kan utbetales når det bekreftes at billetter mm. skal bestilles.

Søknader må være mottatt av fondet før reisen er påbegynt.

Alle søknader og vedlegg skal være på norsk.

Til søknaden skal det legges ved CV og budsjett.
Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, invitasjon, kursbevis og liknende om du ønsker.

Maksimal søknadssum er kr. 10.000 per utøver.

Lurer du på noe? Ring oss på telefon 22 40 27 60 i åpningstiden 9 - 15 man. - fre.
Du kan også sende e-post til ffuk@ffuk.no

Send søknad