www.ffuk.no

SØKNADSFRISTER 2020

Frist 1 - Onsdag 8. januar kl. 13.00
Frist 2 - Onsdag 11. mars kl. 13.00
Frist 3 - Onsdag 6. mai kl. 13.00
Frist 4 - Onsdag 12. august kl. 13.00
Frist for søknad til støttetiltak etter forskrift 1. juli 2020 - Tirsdag 18. august kl. 13.00
Frist 5 - Onsdag 4. november kl. 13.00

Søknadsportalen er åpen hele tiden, så man kan sende inn søknader når som helst. Det anbefales ikke å vente til siste liten - send heller søknaden så snart du har alle de nødvendige opplysningene på plass.

Til søknadsportalen