Innspilling
Til innspillinger som foretas her i landet, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet. Søker man flere instanser om støtte skal dette oppgis i søknaden.
Søknadskjema - PDF             Søknadskjema - Word

Prosjektstøtte
Til musikk, dans, teater og musikkteater hvor det hovedsakelig deltar utøvere som bor og jobber her i landet. Det kan søkes til konserter, turnéer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger m.m. Søknaden skal inneholde opplysninger om prosjektet, utøvere, dato, antall konserter/forestillinger og budsjett. Det søkes i brevs form eller på skjema. 
Søknadskjema - PDF               Søknadskjema - Word

Reisestøtte
Til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold Det bevilges inntil kr 6.000,- pr. person. Søknaden skal inneholde opplysninger om reisemål, formål, dato og budsjett for reisen med opphold. Det søkes i brevs form eller på skjema 
Søknadskjema - PDF               Søknadskjema - Word

Kurs-/seminarvirksomhet
Til kurs-/seminarvirksomhet som retter seg mot profesjonelle utøvere. Det søkes i brevs form eller på prosjektstøtte-skjemaet. 
Søknadskjema - PDF                Søknadskjema - Word

Reise- og etterutdanningsstipend
FFUKs reise og etterutdanningsstipend deles ut én gang i året. Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, for eksempel kurs, skole eller privattimer for å videreutvikle seg som utøvende kunstner. For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til. Søknadsfrist for 2016 har gått ut.

Utbetalingsanmodning - Innspilling
Skjema for utbetalingsanmodning (kun for innspillingsstøtte) om både forskudd og restutbetaling.
Utbetalingsskjema - PDF            Utbetalingsskjema - Word

Utbetalingsanmodning - Prosjekt
Skjema for utbetalingsanmodning av prosjektstøtte. Regnskap må legges ved
Utbetalingsskjema - PDF            Utbetalingsskjema - Word

PDF-filene kan åpnes i gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.