Postadresse
Fond for utøvende kunstnere
Postboks 626 Sentrum
0106 OSLO

Besøksadresse
Oslo, Kirkegata 1-3
Inn i bakgården og til høyre, 3. etasje

Telefon
22 40 27 60

E-post
ffuk@ffuk.no