Ordningen er ny av 2023, og er tilgjengelig for de som har blitt tildelt innspillingsstøtte fra FFUK etter 1. januar 2023 (fra og med runde 1 2023).

Lanseringskonsertene må være gjennomført senest 6 måneder etter at albumet er utgitt. Ordningen har ellers de samme kriteriene som prosjektstøtte musikk.

Les mer om prosjektstøtte lanseringskonserter her